گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به مشاور یکتابان

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از مشاور یکتابان

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

مشاور یکتابان

icon

کشاورز

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    jbhhgfv@ecerf.rgr
  • آدرس :

    معلم 18

معرفی

توضیحات

محصولات زیر کشت

گندم

گندم

کلزا

حامیان ما