گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به حسن محمدپور

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از حسن محمدپور

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

حسن محمدپور

icon

کشاورز

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    رشتخوار، براکوه

معرفی

سن: 63 ساله تحصیلات: دیپلم نظام قدیم محل زندگی: شهر رشتخوار، روستای براکوه محصول تولیدی: زعفران، پیاز، نخود

توضیحات

کشاورز خرده مالک

محصولات زیر کشت

پیاز

نخود

زعفران

حامیان ما