گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به اسماعیل عشقی

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از اسماعیل عشقی

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

اسماعیل عشقی

icon

کشاورز

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    بجستان گناباد، یونسی

معرفی

سن: 46 ساله تحصیلات: سیکل محل زندگی: شهرستان گناباد، شهر یونسی محصولات تولیدی: پسته و زیره سبز

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

پسته

زیره سبز

حامیان ما