گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به علیرضا مقبول کلاتی

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از علیرضا مقبول کلاتی

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

علیرضا مقبول کلاتی

icon

کشاورز

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    کاخک گناباد

معرفی

سن: 38 ساله تحصیلات: دیپلم محل زندگی: شهرستان گناباد، شهر کاخک محصولات تولیدی: خیار، زعفران

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

خیار

زعفران

حامیان ما