نتایج جستجو

چشم انداز یکتابان

  پاسخ‌گویی، درستی، صداقت و شفافیت

  ما در «یکتا» همیشه تلاش می‌کنیم با مشتریان خود با صداقت و دوستی در روابط دوطرفه باشیم. اطلاع‎رسانی سریع، پرهیز از اغراق، طراحی آسان و شفاف برای راحتی ارائه خدمات، شفاف سازی هزینه ها، شفافيت در روابط و کلام و جلب اطمينان دیگران از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار و پایبندی به توافقات ، رازداری و حفظ اسرار دیگران، حسن نيت در قبال دیگران،تفویض اختيار و جلب مشارکت افراد در تصميم گيری ها و انجام امور ، پرهيز از ریاکاری و شایعه پراکنی، در نظر داشتن منافع دیگران در تصميم گيریها و همکاری های مشترک از نمودهای بارز این خط‌مشی می باشد.

  نهادینه‌سازی شعار «ما می‌توانم»

  در کنار منابع عظیم انسانی، پرسنل، اعضاء برون سازمانی و مشتریان، با ارتقاء اصول اخلاقی در فعالیت‌ها و هوشیاری در تعهدات دو و چند جانبه، با توسعه فضاهای ارتباطی و کاری و استفاده از پتانسیل های دست نخورده ایران اسلامی شعار ارزشمند ما میتوانیم را نهادینه خواهیم کرد.

  نتیجه‌گرایی و پایبندی به سیستم‌ها و بهبود مستمر

  نتیجه گرایی در یکتا یعنی توجه به تأمین نیازهای مشتری با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب کالا و خدمات همراه با هزینه‌های مناسب. به همین منظور در سازمان خود جهت دستیابی به بهره‌وری و بهبود مستمر، ابتدا عملکرد جاری خود را مشخص کرده‌ایم و سپس نسبت به پایش مداوم آن سعی در بهبود آن داریم و در نهایت در صداقت کامل به دنبال دریافت تایید از مشتریان خود هستیم.

  یادگیری، یاددهی و نوآوری مداوم

  در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تغییرات فرهنگی، اجتماعی، و تکنولوژی بیش از پیش مشهود است و سعی داریم در این تعامل انسانی در مسائل اساسی حرفه‌ خود، برای یادگیری، ارزشیابی و ارتباط، راه‌های تازه‌ای را کشف کنیم.

   

  خلاقیت و نوآوری

  محیطی ایجاد کرده‌ایم تا در آن تركيب انديشه‌ها به شيوه‌اي منحصر به فرد مشوق نوآوری است، نوآوری فرآيند كسب انديشه‌ای خلاق و تبديل آن به محصول و خدمت و يا يك روش عملياتی مفيد است.خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان، عارضه یابی و به چالش کشيدن وضع موجود، ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و ارائه ایده ها، شناسایی راهکارهای بهينه برای انجام بهتر وظایف، حمایت و همکاری در اجرای پيشنهادهای پذیرفته شده، انعطاف پذیری در مقابل تغييرات و ایده های نو از اصول این خط و مشی می باشد.

  مشتری‌مداری، تعهد در قبال جامعه و کارکنان

  «یکتا» بر مبنای اصول مشتری مداری بنا نهاده شده است، و مشتریان ناظر اصلی فعالیت های یکتا خواهند بود.از این اصل برای ایجاد پایگاهی در قلب جامعه برای درک و ایجاد پیامدهای خوب استفاده نموده و در قبال وظایف اجتماعی خود در مقابل جامعه و کارکنان به تعهدات خود عمل خواهد نمود.

  ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان سازمان و توسعه شراکت ها

  ارزش‌آفرینی یک مفهوم محوری در مجموعه یکتا در سطوح خُرد و کلان می‌باشد. زنجیـــره فعالیت‌هـــا و فرآیندها را به نوعی شکل داده‌ایم که شروع آن با خواســـت و نیـــاز ذی‌نفعان و پایـــان آن رضایـــت و خشـــنودی آنها می‌باشد. یکی از اصول ارزشی توسعه شراکت با دینفعان و علاقمندان برای توسعه اشتغال و ثروت آفرینی می باشد.

  احترام به شأن و ارزش‌های انسانی

  خانواده یکتا می‌خواهد نمایانگر اصولی باشد که از نظر فردی یا اجتماعی به رفتار برتر شهره شود؛ همین ارزش‌ها هستند که پایه و اساس ایجاد انگیزه در ما خواهند بود.

حامیان ما