نتایج جستجو

برنامه های یکتا

   

  ایران اسلامی خون بهای عزیزانی است که جان و مالشان را فدا کردند تا ما قدمی در اعتلای مفاهیم انسانی و معانی حقوق انسانها در زمین برداریم. این قدم ها را در گروه یکتا  شعار ارزشمندی همراهی می کند:

  «ایران اسلامی را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم»

  در همین راستا گروه یکتا به منظور همراهی با ۴۰ درصد جمعیت مولد کشور که در روستا ها حضور دارند، اقدام به برنامه ریزی برای استفاده از توانمندی فناوری اطلاعات در توسعه فضای زندگی در روستا، افزایش دسترسی به منابع در روستا، افزایش رفاه عمومی، توسعه سطح سواد روستا ها، دسترسی بیشتر به منابع علمی جهت تسهیل در آموزش و  ... نمود.

  مجهز شدن به دانش روز در حوزه فناوری اطلاعات از جمله ضرورت های گروه یکتا می باشد. استفاده از توانمدی های موجود در داخل کشور و هدایت آنها به سمت افزایش اثر بخشی این پتانسیل، راهگشای ما در این مسیر می باشد؛ که با کمک فارغ التحصیلان نخبه در این حوزه مرتفع خواهد شد.

  بر این اساس و بر مبنای برنامه چشم انداز و در راستای ماموریت خود، گروه یکتا برنامه های خود را در سه بخش طراحی نموده است:

  • تجهیز منابع
  • سرمایه گذاری در خلاقیت و نوآوری
  •    کارآفرینی

   

  تجهیز منابع

  برنامه های کلان یکتا در این حوزه شامل تامین منابع انسانی و منابع مالی مورد نیاز اجرای برنامه های خود، آموزش نیروی انسانی درون سازمانی و برون سازمانی و مشتریان، استفاده از گرنت های دانشجویی به منظور تامین نیروی کیفی و ایده های نو، جذب و هدایت سرمایه های آزاد به سمت کشاورزی نوین و ... می باشد.

   

  سرمایه گذاری در خلاقیت و نوآوری

  یکی از برنامه اصلی در توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی و استفاده از نوانمندی آن در این بخش استفاده از پتانسیل های ارزشمند موجود در نیروهای جوان و مبتکر می باشد. از برنامه های اصلی در این مجموعه میتوان به سرمایه گداری های ریسک پذیر در شرکت های نوپا و توسعه اسپین های شرکت با کمک سرمایه عای انسانی خود می باشد.

   

  کارآفرینی

  از شاخص های اصلی در توسعه هر جامعه میزان اشتغال پایدار و مولد می باشد. یکی از برنامه های کلان مجموعه توسعه فرآیندهای کارآفرینی در بخش های مختلف کشاورزی و استفاده از توانمندی جوانان روستا در این امر می باشد. به طور قطع استفاده از این پتانسیل ما را در رسیدن به آرمانهایمان یاری خواهد نمود.

حامیان ما