اعضای شبکه

 • شماره تماس :

  بنا به درخواست کاربر محدود شده است
 • آدرس ایمیل :

  hasan.mahdianpoor@gmail.com
 • وب سایت :

  www.kiantechco.ir
 • آدرس :

  مشهد - حد فاصل میدان جمهوری و جهاد - مرکز رشد فناوری و کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی - واحد 225

معرفی

توضیحات

حامیان ما