اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    رشتخوار، براکوه

معرفی

سن: 63 ساله تحصیلات: دیپلم نظام قدیم محل زندگی: شهر رشتخوار، روستای براکوه محصول تولیدی: زعفران، پیاز، نخود

توضیحات

کشاورز خرده مالک

محصولات زیر کشت

پیاز

نخود

زعفران

حامیان ما