اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    بجستان، یونسی

معرفی

سن:59 ساله تحصیلات:دیپلم محل زندگی: شهرستان گناباد، شهر یونسی محصولات تولیدی: زیره سبز، پسته

توضیحات

کشاورز خرده مالک

محصولات زیر کشت

پسته

زیره سبز

حامیان ما