اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    بجستان، یونسی

معرفی

سن: 55 ساله تحصیلات: سیکل محل زندگی: شهرستان گناباد، شهر یونسی محصولات تولیدی: پسته و انار

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

پسته

انار

حامیان ما