اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    بجستان گناباد، یونسی

معرفی

سن: 46 ساله تحصیلات: سیکل محل زندگی: شهرستان گناباد، شهر یونسی محصولات تولیدی: پسته و زیره سبز

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

پسته

زیره سبز

حامیان ما