اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    کاخک گناباد

معرفی

سن: 38 ساله تحصیلات: دیپلم محل زندگی: شهرستان گناباد، شهر کاخک محصولات تولیدی: خیار، زعفران

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

خیار

زعفران

حامیان ما