اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    بجستان، یونسی

معرفی

سن: 48 تحصیلات: ابتدایی محل زندگی: یونسی، شهر بجستان محصولات تولیدی: پسته، زیره سبز

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

پسته

زیره سبز

حامیان ما