اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    تربت حیدریه، جلگه زاوه

معرفی

سن: 41 ساله تحصیلات: ابتدایی محل زندگی: شهرستان تربت حیدریه، جلگه زاوه محصولات تولیدی: زعفران

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

زعفران

حامیان ما