اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    گناباد، نجم آباد

معرفی

سن: 51 ساله تحصیلات: سیکل محل زندگی: گناباد، نجم آباد محصولات تولیدی: زیره سبز

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

زیره سبز

حامیان ما