اعضای شبکه

گزارش تخلف!

شما از قسمت گزارش تخلف می توانید مورد تخلف انجام شده را برای یکتابان ارسال کنید.

درخواست شما در کمترین زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دلیل شما

ارسال پیام

ارسال پیام به حسن حاجی علی

لطفا اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز داخل متن پیام وارد نمایید

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

عنوان پیام

متن پیام

درخواست تامین کالا

درخواست تامین کالا از حسن حاجی علی

نام

نام خانوادگی

شماره موبایل

متن پیام

حسن حاجی علی

icon

کشاورز

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    گناباد، نجم آباد

معرفی

سن: 51 ساله تحصیلات: سیکل محل زندگی: گناباد، نجم آباد محصولات تولیدی: زیره سبز

توضیحات

نماینده گروهی از کشاورزان

محصولات زیر کشت

زیره سبز

حامیان ما