اعضای شبکه

  • شماره تماس :

    بنا به درخواست کاربر محدود شده است
  • آدرس ایمیل :

    mojtaba.gharegoli@gmail.com
  • آدرس :

    عشق آباد، شهرک امام

معرفی

سن: 42 ساله تحصیلات: دیپلم محل زندگی: عشق آباد شهرک امام محصولات تولیدی: زیر سبز، زعفران

توضیحات

نماینده گروهی از زعفران کاران

محصولات زیر کشت

زیره سبز

زعفران

حامیان ما