اعضای شبکه

کشاورزان

حسن محمدپور

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۵
خراسان رضوی - رشتخوار

عباس قوامی

زمینه فعالیت : باغی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۵
خراسان رضوی - یونسی

عباس سلیمانی

زمینه فعالیت : باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۵
خراسان رضوی - یونسی

اسماعیل عشقی

زمینه فعالیت : باغی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - یونسی

علیرضا مقبول کلاتی

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - کاخک

عباس ذاکری

زمینه فعالیت : باغی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - یونسی

علی تیموری

زمینه فعالیت : گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - تربت حیدریه

حسین ارشدی

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - نیشابور

حسن حاجی علی

زمینه فعالیت : گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - گناباد

رجبعلی پاکروان

زمینه فعالیت : زراعی,باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
خراسان رضوی - گناباد

محمدمهدی محمودیه

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۳
خراسان رضوی - نیشابور

محمد فردوسی

زمینه فعالیت : گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۳
خراسان رضوی - عشق آباد

تامین کنندگان

شرکت رهپاک مهر بین الملل

زمینه فعالیت : ادوات و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تهران - تهران

صالح مهدیان پور

زمینه فعالیت : دام، طیور و آبزیان

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۶
خراسان رضوی - مشهد

شرکت بهین سامان کشت پویا

زمینه فعالیت : ادوات و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۲
خراسان رضوی - مشهد

عاطفه پورحسن

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۱
خراسان رضوی - مشهد

شرکت پومد

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
اصفهان - اصفهان

نمایندگی اکسین شیمی

زمینه فعالیت : سایر

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
اصفهان - اصفهان

گیتا شیمی سهند

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
تهران - تهران

پروانه صادق مقدم

زمینه فعالیت : زراعی,دام، طیور و آبزیان

عضویت

۱۳۹۸/۰۷/۲۵
خراسان رضوی - مشهد

شرکت گیاه تجلی دانش

زمینه فعالیت : سایر

عضویت

۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تهران - تهران

مشاوران

سعید خاوری خراسانی

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۱۰/۱۰
خراسان رضوی - مشهد

دکتر سعید ظریف نشاط

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
خراسان رضوی - مشهد

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

زمینه فعالیت : آبیاری

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
خراسان رضوی - مشهد

دکتر محمد حسین سعیدی راد

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
خراسان رضوی - مشهد

دکتر ناصر باقرانی

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۴
خراسان رضوی - مشهد

فرزاد غیبی

زمینه فعالیت : صنایع مواد غذایی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۷/۰۵
خراسان رضوی - مشهد

بازرگان

شرکت کشت و صنعت دشت سبز داناب

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
خراسان رضوی - مشهد

شرکت شافی

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۸
فارس - شیراز

شرکت آریا پرتو

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تهران - تهران

شرکت آیدیا پلاس

زمینه فعالیت : دام، طیور و آبزیان

عضویت

۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مرکزی - محلات

شرکت رازی شیمی

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۸/۰۶
خراسان رضوی - مشهد

حامیان ما