اعضای شبکه

کشاورزان

احمد موعبد

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۹/۰۵/۲۹
گلپایگان

سعید بیداد

زمینه فعالیت : زراعی,باغی

عضویت

۱۳۹۹/۰۲/۲۴
مشهد

مشاور یکتابان

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۱۱/۰۳
مشهد

حسن محمدپور

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۵
رشتخوار

عباس قوامی

زمینه فعالیت : باغی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۵
یونسی

عباس سلیمانی

زمینه فعالیت : باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۵
یونسی

اسماعیل عشقی

زمینه فعالیت : باغی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
یونسی

علیرضا مقبول کلاتی

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
کاخک

عباس ذاکری

زمینه فعالیت : باغی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
یونسی

علی تیموری

زمینه فعالیت : گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
تربت حیدریه

حسین ارشدی

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
نیشابور

حسن حاجی علی

زمینه فعالیت : گیاهی داروئی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۲۴
گناباد

تامین کنندگان

محمد مهدی غنی پور

زمینه فعالیت : سایر

عضویت

۱۳۹۹/۰۶/۱۰
شاهرود

مهدی اسماعیلی

زمینه فعالیت : زراعی,گیاهی داروئی,ادوات و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

عضویت

۱۳۹۹/۰۱/۱۴
مشهد

شرکت رهپاک مهر بین الملل

زمینه فعالیت : ادوات و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تهران

صالح مهدیان پور

زمینه فعالیت : دام، طیور و آبزیان

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۶
مشهد

شرکت بهین سامان کشت پویا

زمینه فعالیت : ادوات و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۲
مشهد

عاطفه پورحسن

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۱
مشهد

شرکت پومد

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
اصفهان

نمایندگی اکسین شیمی

زمینه فعالیت : سایر

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
اصفهان

گیتا شیمی سهند

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
تهران

شرکت گیاه تجلی دانش

زمینه فعالیت : سایر

عضویت

۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تهران

مشاوران

حمیدرضا شریفی

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مشهد

شجاعت زارع

زمینه فعالیت : بازاریابی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۹/۰۴/۱۸
مشهد

بصیر عطاردی

زمینه فعالیت : تغذیه گیاهی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۹/۰۴/۱۵
مشهد

سعید خاوری خراسانی

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۱۰/۱۰
مشهد

دکتر سعید ظریف نشاط

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
مشهد

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

زمینه فعالیت : آبیاری

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
مشهد

دکتر محمد حسین سعیدی راد

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۵
مشهد

دکتر ناصر باقرانی

زمینه فعالیت : بهزراعی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۰۴
مشهد

فرزاد غیبی

زمینه فعالیت : صنایع مواد غذایی

میزان تحصیلات : دکتری

عضویت

۱۳۹۸/۰۷/۰۵
مشهد

بازرگان

حامد فخارنژاد

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۹/۰۶/۰۳
تهران

عباس مهدی زاده

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۹/۰۱/۱۲
انار

شرکت کشت و صنعت دشت سبز داناب

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۹
مشهد

شرکت آریا پرتو

زمینه فعالیت : زراعی - باغی

عضویت

۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تهران

شرکت آیدیا پلاس

زمینه فعالیت : دام، طیور و آبزیان

عضویت

۱۳۹۸/۰۸/۰۸
محلات

شرکت رازی شیمی

زمینه فعالیت : زراعی

عضویت

۱۳۹۸/۰۸/۰۶
مشهد

حامیان ما